Happy Weight Stippenplan

Wat is het Happy Weight Stippenplan?

Het Happy Weight Stippenplan is ontwikkeld door José Veen (diëtist) in samenwerking met een orthopedagoog Sylvia Rasenberg. Het programma bestaat al ruim 20 jaar en en is effectief gebleken. Iedereen kan met dit programma een gezond gewicht bereiken. Ingewikkelde kennis van voeding is niet nodig. Werken aan een gezond gewicht is niet duur omdat het Happy Weight werkt met gewone producten. Gewoon gezond eten dus!

Het Happy Weight Stippenplan bestaat uit 4 elementen: voeding, beweging, gedrag en omgeving. Alle denkbare voedingsproducten en maaltijden zijn gevisualiseerd in pictogrammen en stippen. Met dit dieet mag u alles eten, u bepaalt zelf wat u eet. De Stippencoach geeft alleen aan hoe gezond (groene stippen) of minder gezond (oranje stippen) dat is. Het aantal stippen geeft aan of u teveel of te weinig eet. Het aantal stippen per dag wordt individueel bepaald.

Naast voeding is het ook belangrijk om voldoende te bewegen, dit wordt ook gevisualiseerd en bijgehouden bij het Stippenplan. Verder geeft het Stippenplan duidelijkheid en structuur. Mensen met gedragsproblemen omtrent voeding en beweging, kunnen met behulp van het Stippenplan gestuurd worden en kaders worden gegeven. Niet alleen de deelnemer weet hoe het Stippenplan werkt, ook zijn/haar omgeving is op de hoogte en biedt ondersteuning zodat een gezond gewicht haalbaar is.

Voor wie is het Happy Weight Stippenplan geschikt?

Het Happy Weight Stippenplan is geschikt mensen met zowel overgewicht als ondergewicht en diverse doelgroepen:

  • (meervoudig) verstandelijk beperkte kinderen en volwassenen
  • syndromale obesitas (bijvoorbeeld: down syndroom, Prader-Willi syndroom. Laurence-Moon-Biedl syndroom, Bardet-Biedl-syndroom)
  • kinderen en volwassenen met autisme spectrumstoornissen
  • laaggeletterden
  • kinderen en volwassenen met psychiatrische stoornissen
  • kinderen en volwassenen met gedrags- en ontwikkelingsstoornissen
  • kinderen en volwassenen bij wie het niet lukt om een gezond gewicht te bereiken

Begeleiding met een schriftelijke versie of digitale versie

Het Happy Weight Stippenplan kent een schriftelijke versie waarbij u werkt met een map met alle informatie. Er is inmiddels ook een digitale versie van het Stippenplan. Bij de digitale versie staat alle informatie op uw persoonlijke inloggedeelte. Voor meer informatie over de digitale versie kijkt u hier: digitale versie Happy Weight Stippenplan. In de digitale versie is begeleiding online ook een mogelijkheid.

Aan de slag met het Happy Weight Stippenplan

Jiske is een officiële Stippencoac en u kunt voor begeleiding bij het Happy Weight Stippenplan bij Jiske terecht. In het eerste gesprek ontmoeten wij elkaar. Omdat Jiske in de praktijk van Voedings id zelf geen clienten behandeld, kunt u een afspraak maken bij S Heeren Loo locatie Wekerom. Hier begeleid Jiske op de poli clienten die met het Happy Weight Stippenplan willen starten. Voor een afspraak kunt u bellen: 0800-3 55 55 55 (maandag tot en met vrijdag 8.00-20.00 uur).