Tarieven

De behandeling door de diëtist bestaat uit méér dan alleen het gesprek. De diëtist maakt bijvoorbeeld ook berekeningen, stelt een persoonlijk behandelplan op, registreert gegevens en heeft contact met uw arts of andere behandelaars; dit wordt uitwerktijd genoemd. Die tijd maakt deel uit van de behandeltijd, ongeacht of u daar zelf bij aanwezig bent. De kosten voor de tijd waarin u aanwezig bent wordt contacttijd genoemd. De totaal bestede tijd wordt afgerond op kwartieren.

In onderstaand overzicht ziet u hoe de tarieven per soort consult zijn opgebouwd. De gehanteerde tarieven komen overeen met de tarieven die door de beroepsgroep van diëtisten gehanteerd wordt. Voor huisbezoeken bestaat daarnaast een uittoeslag, ongeacht reisafstand en reistijd. De screening is alleen van toepassing bij het eerste consult wanneer u zonder verwijsbrief komt. De tarieven die vergoed worden door uw verzekeraar kunnen hiervan afwijken (zie ook vergoedingen). In de meeste gevallen worden de kosten voor een bezoek aan de dietist vergoed door uw zorgverzekeraar.

Consult type Contacttijd Uitwerktijd Tarief
Kennismaking
15 min. n.v.t. GRATIS
Eerste consult
45 - 60 min. 20 - 30 min. 75 - 90,-
Vervolgconsult 20 min. 10 min. 30,-
Telefonisch vervolgconsult 10 min. 5 min. 15,-
E-mail vervolgconsult n.v.t. 15 min. 15,-
Screening zonder verwijsbrief 15 min. 10 min. 30,-
Huisbezoek uittoeslag n.v.t. n.v.t. 20,-

*Ongeacht reisafstand en reistijd in combinatie met eerste of vervolgconsult.

Toeslag huisbezoeken

Wanneer u door ziekte of invaliditeit niet in staat bent om de praktijk te bezoeken, kom ik graag bij u thuis. Het is ook mogelijk dat ik bij u thuis komt als u dit prettig vindt; dan kijken wij samen in de koelkast en de keukenkastjes.U kunt dit met mij overleggen wanneer u een afspraak maakt. Voor huisbezoeken bestaat een uittoeslag van € 20,- ongeacht de af te leggen reisafstand en reistijd. Wanneer u de kosten voor een huisbezoek vergoed wilt krijgen, is een schriftelijke verwijzing van de (huis)arts of tandarts nodig met daarin het verzoek tot huisbezoek.

Afspraak afzeggen

Wanneer u een afspraak met de diëtist niet kunt nakomen, moet u deze minimaal 24 uur van tevoren afzeggen. Wanneer u later afzegt of de afspraak niet nakomt wordt de contacttijd in rekening gebracht. Deze kosten worden dan niet vergoed door de zorgverzekeraar. Afzeggen kan per telefoon of per e-mail.