Vergoedingen

Basisverzekering

Dieetadvisering met als medisch doel voorlichting over voeding en eetgewoonten te geven wordt tot een maximum van 3 behandeluren per kalenderjaar vanuit de basisverzekering vergoed. Voor dieetadvisering via de basisverzekering is het eigen risico van toepassing.

Voor een overzicht van vergoedingen vanuit de basisverzekering per verzekeraar in 2016 klik hier.

Aanvullende verzekering

Indien u in een jaar 3 uur dieetadvisering via de basisverzekering heeft ontvangen, kunt u voor dezelfde of een andere indicatie in datzelfde jaar ook nog dieetadvisering uit een aanvullende verzekering vergoed krijgen, mits u deze polis heeft afgesloten.

Let op: het is niet toegestaan om eerst de uren van een aanvullende verzekering te gebruiken om daarna via de basisverzekering te declareren.

Voor een overzicht van vergoedingen vanuit aanvullende verzekering per zorgverzekeraars in 2016 klik hier.

Indien u dieetbehandeling heeft ontvangen via ketenzorg kunt u niet altijd een beroep doen op aanvullende verzekeringen. De zorgverzekeraar stelt zich op het standpunt dat binnen de keten zoveel zorg geleverd dient te worden als nodig is. De zorgverzekeraars voeren hierover geen eenduidig beleid.

Sommige zorgverzekeraars sluiten licht overgewicht met een BMI tussen 25 en 30 uit van behandeling via een aanvullende verzekering.

Ketenzorg

Naast dieetadvisering geleverd en vergoed binnen de basisverzekering, kan dieetadvisering binnen de ketenzorg geleverd worden. Het gaat dan om dieetadvisering aan patiënten met Diabetes Mellitus type 2 en COPD. Voedings id is aangesloten bij de Stadsmaatschap en levert diëtistische zorg binnen de ketenzorg voor zowel diabetici als COPD-ers.

Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) heeft een standpunt uitgebracht over de vergoeding van dieetadvisering aan patiënten met Diabetes Mellitus type 2 en Cardiovasculaire risico’s (CVR/VRM) binnen en buiten de keten. U treft dit standpunt aan op de website van het CVZ; klik hier om naar de website van het CVZ te gaan. Voor zorgverzekeraars is dit standpunt leidend voor uw recht op vergoeding.

Belangrijk hierbij te melden is dat de dieetbehandeling binnen een keten wettelijk niet gemaximeerd is. U dient zoveel dieetzorg te krijgen als nodig is. Voor dieetadvisering binnen de keten is het eigen risico niet van toepassing.

Voorlichtingen en cursussen

Happy Weight Stippenplan

Een groot deel van de zorgverzekeraars vergoed de kosten voor het Happy Weight Stippenplan. Met de vergoeding voor de digitale versie is nog geen ervaring opgedaan.

Via Preventiepakket als onderdeel van aanvullende verzekering

Een aantal zorgverzekeraars heeft in aanvullende pakketten een vergoeding opgenomen voor voedingsvoorlichting/preventie. Het betreft voorlichting die veelal ook vergoed wordt als deze door gewichtsconsulenten wordt geleverd.

Enkele zorgverzekeraars koppelen deze preventie aan patiënten met een BMI tussen 25 en 30. Klik hier voor het overzicht van preventie door de diëtist of gewichtsconsulent vanuit de aanvullende verzekering.

De diëtist kan deze zorg niet rechtstreeks declareren bij de zorgverzekeraar. U ontvangt de rekening en betaalt deze aan de diëtist/instelling. Vervolgens dient u de rekening in bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van de zorgverzekeraar en de soort polis ontvangt u al dan niet een (gedeeltelijke) vergoeding.

Via Voorlichtingen en cursussen

Een overzicht van zorgverzekeraars met hun beleid op het gebied van vergoedingen voor preventieve cursussen treft u hier aan. De diëtist kan deze zorg niet rechtstreeks declareren bij de zorgverzekeraar. U ontvangt de rekening en betaalt deze aan de diëtist/instelling. Vervolgens dient u de rekening in bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van de zorgverzekeraar en de soort polis ontvangt u al dan niet een (gedeeltelijke) vergoeding.

Dieetvoeding voor medisch gebruik

Het kan zijn dat u niet kunt uitkomen met aangepaste normale voeding. Om voor vergoeding voor dieetvoeding voor medisch gebruik in aanmerking te komen dient u aan voorwaarden te voldoen:

- u lijdt aan een stofwisselingsstoornis of

- u lijdt aan een voedselallergie of

- u lijdt aan een resorptiestoornis of

- u lijdt aan ondervoeding of heeft een risico daarop,

Om de vergoeding te krijgen vraagt een diëtist of de arts voor u een machtiging aan.

Verwijzing en directe toegankelijkheid diëtetiek (DTD)

De diëtist is direct toegankelijk. U heeft voor een behandeling door de diëtist geen verwijzing meer nodig van uw arts.

Wanneer u zonder verwijzing komt voer ik een vooronderzoek (screening) uit om te kijken of u bij mij aan het juiste adres bent. Het hangt van meerdere factoren af of een behandeling gestart kan worden. De klachten zelf spelen een rol, maar ook andere aandoeningen kunnen van invloed zijn op de behandeling. Wanneer er twijfels zijn kunt u het advies krijgen om contact op te nemen met uw (huis)arts of alleen een gedeelte van de behandeling kan gestart worden. De diëtist van VoedingsID heeft de cursus Directe Toegankelijkheid Diëtetiek gevolgd om de screening adequaat uit te voeren.

Let op: helaas vergoeden niet alle zorgverzekeraars uw behandeling als u zonder verwijzing naar de diëtist gaat. De Nederlandse Vereniging van Diëtisten adviseert u om uw polis goed na te lezen of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om te kijken of deze de directe toegang vergoedt. Indien dit niet het geval is, raad ik u aan om eerst een verwijzing bij uw huisarts te halen.

Fiscale aftrek voor dieetkosten

In bepaalde gevallen kunt u dieetmeerkosten fiscaal aftrekken. De lijst van diëten en de bijbehorende bedragen wordt jaarlijks geactualiseerd. Om in aanmerking te kunnen komen voor fiscale aftrek dient de diëtist een verklaring in te vullen. In de bijlage bij deze verklaring kunt u zien welk aftrekbaar bedrag voor u van toepassing is.

Bijzondere bijstand voor dieetkosten

Bij een laag inkomen kunt u voor de dieetmeerkosten in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Deze moet u aanvragen bij de afdeling Sociale Dienst van uw woonplaats. Om in aanmerking te kunnen komen voor bijzondere bijstand dient de diëtist een verklaring in te vullen. In de bijlage bij deze verklaring kunt u zien welk bedrag voor u van toepassing kan zijn. De genoemde bedragen zijn adviesbedragen. Gemeenten zijn niet verplicht zich hieraan te houden.