Werkwijze

Met verwijzing

Uw (huis)arts of tandarts kan u doorverwijzen naar een diëtist. U bent vrij om zelf een diëtist uit te kiezen. Als u een verwijzing hebt, kunt u contact met mij opnemen voor een afspraak.

Zonder verwijzing

Een verwijzing is niet noodzakelijk. Als u zonder verwijzing komt, voer ik een vooronderzoek (screening) uit om te kijken of u bij mij aan het juiste adres bent. Het hangt van meerdere factoren af of een behandeling gestart kan worden. De klachten zelf spelen een rol, maar ook andere aandoeningen kunnen van invloed zijn op de behandeling. Mochten er twijfels zijn, dan kunt u het advies krijgen om contact op te nemen met uw (huis)arts of alleen een gedeelte van de behandeling kan gestart worden. Zowel Jiske als Krista hebben de cursus Directe Toegankelijkheid Diëtetiek gevolgd om de screening adequaat uit te voeren. De screening duurt ongeveer 15 minuten en kan afhankelijk van de uitkomst gecombineerd worden met het eerste consult.

Let op: helaas vergoeden niet alle zorgverzekeraars uw behandeling als u zonder verwijzing naar de diëtist gaat. De Nederlandse Vereniging van Diëtisten adviseert u om uw polis goed na te lezen of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om te kijken of deze de directe toegang vergoedt. Indien dit niet het geval is, bevel wij u aan om eerst een verwijzing bij uw huisarts te halen. Kijk voor meer informatie bij vergoedingen.

Eerste consult

Iedere begeleiding begint met een persoonlijk gesprek om een beeld te krijgen van uw vragen, klachten en gezondheid. Vragen met betrekking tot voedingspatroon, leefstijl, medische en (eventuele dieet-) geschiedenis, medicijn- en supplementgebruik, en bewegingspatroon vormen onderdeel van dit eerste uitgebreide gesprek. Deze uitvoerige inventarisatie van gegevens is nodig om te bepalen welke factoren van invloed zijn op uw gezondheid. Aan het eind van dit eerste gesprek wordt er een persoonlijk behandelplan opgesteld. Het eerste gesprek duurt ca. 45 minuten.

Vervolgconsult

De begeleidingsduur en frequentie zijn mede afhankelijk van uw wensen. Meestal vindt het vervolgconsult 2 tot 4 weken na het eerste consult plaats. Hierin wordt het dieetadvies en het effect op uw klachten besproken. De voortgang van de behandeling wordt in de vervolgconsulten geëvalueerd en indien nodig worden adviezen in overleg aangepast. De duur van een vervolgconsult variëert van 20-45 minuten voor het tweede gesprek tot 10 à 20 minuten voor overige consulten. Telefonische consulten of e-mailconsulten behoren ook tot de mogelijkheden. Het aantal consulten is afhankelijk van de gezondheidsklachten en de hulpvraag.

Huisbezoek

Wanneer u door ziekte of invaliditeit niet in staat bent om de praktijk te bezoeken, kom ik graag bij u thuis. Ook is het mogelijk dat de diëtist bij u thuis komt als u dit prettig vindt; dan kijken wij samen in de koelkast en de keukenkastjes. U kunt dit overleggen wanneer u een afspraak maakt. Als u de kosten voor een huisbezoek vergoed wilt krijgen, is een schriftelijke verwijzing van de (huis)arts of tandarts nodig met daarin het verzoek tot huisbezoek. Kijk voor de kosten van een huisbezoek bij de tarieven.