Verschil diëtist en gewichtsconsulent

De behandeling die u van een diëtist krijgt is van een andere aard dan bij de gewichtsconsulent. Een belangrijk verschil is dat een diëtist is opgeleid om alle aandoeningen die met voeding te maken hebben, te behandelen. Een diëtist heeft de vierjarige HBO-opleiding Voeding & Diëtetiek afgerond en is ingeschreven in het onafhankelijke Kwaliteitsregister Paramedici. Iedere vijf jaar moet een ingeschreven diëtist laten zien dat ze voldoende werkervaring heeft opgedaan en voldoende bij- en nascholing heeft gevolgd. De meeste zorgverzekeraars stellen inschrijving in het Kwaliteitsregister Paramedici als eis voor het sluiten van een contract met een diëtist.

De volgende groepen mogen alleen behandeld worden door een diëtist: kinderen, zwangeren, obesitas (Body Mass Index [BMI] hoger dan 30), en eetstoornissen (zoals anorexia nervosa, boulimia nervosa en binge eating disorder), COPD, voedselallergieën en voedselintoleranties, en andere aandoeningen die met voeding te maken hebben, zoals hoge bloeddruk, diabetes mellitus, hoog cholesterol.

Een gewichtsconsulent is opgeleid om mensen met gewichtsproblemen te adviseren en te begeleiden. Dit betreft mensen met licht overgewicht met een Body Mass Index (BMI)* van 25 tot 30, waarbij geen andere aandoening(en) (co-morbiditeit) aanwezig is. De BMI is een maat voor verhouding tussen lengte en gewicht. Gewichtsconsulenten mogen kinderen met overgewicht alleen behandelen als zij hiervoor een erkende specialisatie afgerond hebben.
De opleiding van een gewichtsconsulent is kort: variërend van 6 bijeenkomsten en zelfstudie tot 12 maanden.

*Heeft u een gezond gewicht? Benieuwd naar uw eigen BMI? Klik dan hier. Met deze link kunt u uw eigen BMI berekenen.