Verschil diëtist en gewichtsconsulent en voedingscoach

De behandeling die u van een diëtist krijgt is van een andere aard dan bij de gewichtsconsulent. Een belangrijk verschil is dat een diëtist is opgeleid om alle aandoeningen die met voeding te maken hebben, te behandelen. Een diëtist heeft de vierjarige HBO-opleiding Voeding & Diëtetiek afgerond en is ingeschreven in het onafhankelijke Kwaliteitsregister Paramedici. Iedere vijf jaar moet een ingeschreven diëtist laten zien dat ze voldoende werkervaring heeft opgedaan en voldoende bij- en nascholing heeft gevolgd. De meeste zorgverzekeraars stellen inschrijving in het Kwaliteitsregister Paramedici als eis voor het sluiten van een contract met een diëtist.

Diëtist
De diëtist is de specialist op het gebied van voeding en gedrag, bij ziekte en gezondheid. Heb je hartklachten, diabetes, maag- en darmproblemen, kanker, voedselallergie of een andere aandoening? Ben je topsporter of zwanger? Je wordt begeleid bij gedragsverandering en krijgt een advies afgestemd op jouw situatie.
Beschermde titel Kwaliteitsregister Beroepsvereniging
Opleiding: 4 jaar HBO Voeding & Diëtetiek


Gewichtsconsulent
Een gewichtsconsulent is opgeleid om gezonde mensen met gewichtsproblemen te begeleiden. Over het algemeen begeleidt een gewichtsconsult mensen met een Body Mass Index (BMI) tussen de 18,5 en 30. Bij medische klachten of oorzaken zal een consulent je doorverwijzen naar de huisarts of diëtist.
Opleiding: divers

De BMI is een maat voor verhouding tussen lengte en gewicht. *Heeft u een gezond gewicht? Benieuwd naar uw eigen BMI? Klik dan hier. Met deze link kunt u uw eigen BMI berekenen.

Waarom zou je een diëtist geloven?
Veel mensen bieden zich aan als expert op het gebied van voeding maar hebben beperkte kennis. Als je deze informatie leest, weet je wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen diëtist, gewichtsconsulent, voedingsdeskundige, voedingstherapeut, voedings- of lifestylecoach. Je doel of omstandigheden bepalen welke begeleider het best bij je past.

De titels gewichtsconsulent, voedingskundige, voedingstherapeut, voedingscoach, leefstijlcoach of leefstijlprofessionals zijn niet
beschermd. Dit betekent dat iedereen zich zo mag noemen, ook mensen die geen enkele vorm van scholing op het gebied van voeding hebben gevolgd. Check dus altijd goed de opleiding van de deskundige. Heb je gezondheidsklachten of een medische indicatie kies dan voor een diëtist.

Voor een overzicht van de diverse disciplines met hun opleidingen: Waarom_zou_je_een_dietist_geloven2.pdf