Wie mag zich diëtist noemen?

Diëtist is een beschermde beroepstitel. Elke diëtist heeft de vierjarige HBO-opleiding Voeding & Diëtetiek afgerond en is ingeschreven in het onafhankelijke Kwaliteitsregister Paramedici. Iedere vijf jaar moet een ingeschreven diëtist laten zien dat ze voldoende werkervaring heeft opgedaan en voldoende bij- en nascholing heeft gevolgd. De meeste zorgverzekeraars stellen inschrijving in het Kwaliteitsregister Paramedici als eis voor het sluiten van een contract met een diëtist.
In dit kwaliteitsregister sta ik ingeschreven onder nummer: 19912121589.

Een dietist kan dieetadvies en voedingsadvies geven, lees hier wat het verschil is. Hoe ik als diëtist te werk ga kunt u lezen bij Mijn werkwijze.