Aangesloten bij

Ik ben aangesloten bij:

  • Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD)
  • Kwaliteitsregister Paramedici
  • Diëtisten Verstandelijk Gehandicapten (DVG)
  • Huisartsen Utrecht Stad (voormalige Stadsmaatschap Utrecht; ketenzorg)

Om kwaliteitsgeregistreerd te kunnen zijn in dit onafhankelijke kwaliteitsregister moet elke diëtist iedere vijf jaar aantonen dat zij voldoende werkervaring heeft opgedaan en voldoende bij- en nascholing heeft gevolgd.

In het Kwaliteitsregister Paramedici staat Jiske van der Meulen ingeschreven onder nummer 19912121589.

In het Kwaliteitsregister Paramedici staat Krista van Wolfswinkel ingeschreven onder nummer 19912833389.

Logo Kwaliteitsregister Paramedici